nzUpeIx4_400x400 Trond Ingebretsen

Trond Ingebretsen er Stabsdirektør for digitalisering i utdanningsdirektoratet. Ingebretsen har en sammensatt karriere som konsulent i Accenture, IKT-direktør i Aetat, administrerende direktør i flere mindre teknologiselskaper og fra 2012 til 2018 var han Direktør for «Senter for IKT i utdanningen».

Han har gjennom hele sin karriere vært opptatt av hvilke muligheter teknologien gir for innovasjon og forbedringer, samtidig som utfordringene må håndteres. De siste årene har han bl.a. jobbet med oppfølgingen av regjeringens digitaliseringsstrategi for grunnutdanningen, den teknologiske skolesekken, samt en rekke andre interne og eksterne digitaliseringstiltak. Ingebretsen er kjent for å ha klare oppfatninger, både om utfordringer og løsninger knyttet til digitalisering.


Related Sessions