02-20151104_171436_13_exp_square Roger Antonsen

Jeg er en logiker, matematiker, informatiker, forsker, oppfinner, forfatter, foreleser, formidler og foredragsholder. Du finner meg ofte ved Universitetet i Oslo hvor jeg underviser Logiske metoder som førsteamanuensis ved Institutt for informatikk i forskningsgruppen Logikk og intelligente data (LogID). Jeg er også engasjert i forskjellige former for realfagsformidling, som du kan lese om nedenfor. Mine akademiske interesser er logiske kalkyler, bevisteori, matematisk logikk, kompleksitetsteori, automater, kombinatorikk, matematikkfilosofi, men jeg er interessert i de fleste områder relatert til matematikk, informatikk og filosofi.

rantonse.no

————

I Aftenposten 7. mars: Å være negativ til matematikk er et kulturelt problem


Related Sessions