gilje2 Øystein Gilje

Øystein Gilje er faglig leder i FIKS, en enhet ved UiO som arbeider med etterutdanning i Oslo og Viken innenfor ordningen med desentralisert kompetanseutvikling. Gjennom denne ordningen har Gilje arbeidet med en rekke kommuner som i en årrekke har arbeidet fram og skapt en kultur for å dele praksisfortellinger.

På konferansen vil Gilje belyse disse eksemplene med teori og perspektiver fra sin karriere som forsker ved UiO, og særlig legge vekt på hva en praksisfortelling kan si noe om i et utdanningsvitenskapelig perspektiv.

Gjennom 15 år har Gilje forsket på læring i teknologi i en rekke ulike prosjekter, og han har i de siste årene ledet Ark&App prosjektet, GEPP-prosjektet og leder nå MulVu-prosjektet som er et innovasjonsprosjekt med Bærum kommune.

Lenker:

Ark&app: https://www.uv.uio.no/iped/forskning/prosjekter/ark-app/
GEPP: https://www.uv.uio.no/forskning/satsinger/fiks/kompetanseutvikling/gode-eksempler-p%C3%A5-praksis/
Mulvu: https://www.uv.uio.no/forskning/satsinger/fiks/om/aktuelt/aktuelle-saker/2019/fiks-far-innovasjonsmidler-i-partnerskap-med-berum.html

Du kan følge Gilje på twitter @ogilje


Related Sessions