Eirik Irgens NTNU Eirik Irgens

Eirik J. Irgens er professor i utdanningsledelse ved NTNU. Foruten å være utdannet lærer har han doktorgrad i organisasjonsendring fra Copenhagen Business School, hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Trondheim og Master in Education fra University of California. Irgens har arbeidet som lærer, som opplæringsleder i Aker og med organisasjons- og lederutvikling i privat og offentlig sektor. Han har vært tilknyttet University of California, Copenhagen Business School, Learning Lab Denmark og Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Irgens er nå ansatt ved Faggruppe for skoleutvikling og utdanningsledelse, Program for lærerutdanning, NTNU, der han underviser og forsker innen utdanningsledelse og relaterte fag. Han er opptatt av hvordan ikke bare enkeltpersoner, men også grupper og organisasjoner kan lære, og hva som hindrer eller hjelper oss i å realisere de mange gode intensjoner vi har. Irgens har publisert bøker og artikler rundt så ulike temaer som profesjoner og kunnskapsutvikling, klasseledelse, skoleutvikling, improvisasjon i arbeidslivet, organisasjonslæring og kunnskapsledelse, organisasjonsteori og lederutdanning, samt hvordan kunst og vitenskap som komplementære kunnskapsformer kan hjelpe oss å utvikle bedre praksis.

Mer om Eirik J. Irgens:

http://ntnu-no.academia.edu/EirikJIrgens  https://www.facebook.com/Eirik.J.Irgens.2Work

 


Related Sessions