Visma InSchool – en digital revolusjon i Skole-Norge!


Visma InSchool er den nye skoleadministrative løsningen som alle videregående skoler i Norge skal ta i bruk de to neste årene. Det er allerede i bruk i Viken. Visma vil presentere produktet og dele noen erfaringer fra det første året som kan være nyttig for skolene i Vestland i sine forberedelser.

Inger Marie Kopperud, Visma InSchool

https://www.visma.no/skoleadministrasjon/videregaende-skole/
https://www.facebook.com/vismainschoolnorway

"skuleadministrasjon #profesjonsutvikling #skuleleiing
Location: Dato: 13. Mars 2020 Klokken: 08.30 - 09.30