Tverrfagleg prosjekt – Aktivitetsnivå og fysisk helse


Tverrfaglig prosjekt mellom IT 1, teknologi og forskningslære 1 og Helse og oppvekstfag vg 1. Samarbeid med høgskolen på vestlandet angående forskning om helse og aktivitetsnivå. Elevene laget skrittellere ved hjelp av micri:bit

 

Anne Libnau med lærere og elever, Nordahl Grieg vgs

 

#åværekreativ
#folkehelseoglivsmeistring
#programmering

 

https://sites.google.com/view/helseprosjekt-2019/start

Location: Dato: 13. Mars 2020 Klokken: 08.30 - 09.30