Tverrfagleg prosjekt – Aktivitetsnivå og fysisk helse


Tverrfaglig prosjekt mellom IT 1, teknologi og forskningslære 1 og Helse og oppvekstfag vg 1. Samarbeid med høgskolen på vestlandet angående forskning om helse og aktivitetsnivå. Elevene laget skrittellere ved hjelp av micro:bit.

Anne Libnau m/ lærere og elever

Nordahl Grieg vgs

https://sites.google.com/view/helseprosjekt-2019/start

#åværekreativ #folkehelseoglivsmeistring #programmering
Location: Dato: 13. Mars 2020 Klokken: 08.30 - 09.30