Trygge mestringsarenaer som gir bedre psykisk helse


Riktig fysisk aktivitet i trygge mestringsrammer er ikke bare god behandling for en rekke psykiske lidelser, men også forebyggende for fremtidig psykisk i tillegg til somatiske helesutfordringer. I tillegg gjør det at du lærer bedre og blir mer sosial.

Paul Joachim Bloch Thorsen, Energiteamet PBU – Helse Bergen

www.helse-bergen.no

#e-sport #folkehelseoglivsmeistring #spel
Location: Dato: 12. Mars 2020 Klokken: 14.30 - 15.30