Prosjektbasert læring gjennom teknologi – Døme frå velferdsprosjekt og utvikling av flysimulator


Skulen har ulike former for prosjektbasert læring. Elvane får oppdrag å utvikle eige prosjekt der dei nyttar programmering og mikrokontroller i prosjekta sine. Elevar ved avdelinga har sitte i førarsete ved å utvikle ein eigen flysimulator, som har imponert fagfolk. 

Presentasjonen vert delt i to, ein med «velferdsprosjekt» i klassen og ein med flysimulator.

Reidun Kristiansen, Anne Grethe Andersen og Victor Urnes m/elevar

Mo og Øyrane vgs

Artikkel i TU: Se den elleville flysimulatoren fra ungdommene i Førde

 

#åværekreativ #djupnelæring #makerspace #nyelæremiddelogkompetansar #programmering #robotisering
Location: Dato: 13. Mars 2020 Klokken: 08.30 - 09.30