«Programmering i skulen»

I dette foredraget ser me på korleis me kan motivere og engasjere elevar til å lage «ting», og styre desse. Styringa innser elevane fort at kan bli kalla programmering. Eksempel som blir gjennomgått er alt frå grunnleggande prosjekt innan Lego Mindstorm, til meir avanserte prosjekt med Raspberry PI og Arduino i samarbeid med sensorar som utgangspunkt for mykje spennande arbeid, til dømes innan «tingenes internett» (internet of things), m.m.

Jo Bjørnar Hausnes er IKT-leder på Amalie Skram videregående skole, og underviser i Teknologi og forskningslære 1, samt informasjonsteknologi 1 og 2.

Elevmedvirkning Nye kompetanser Prøblemløsning
Location: Dato: 11. Mars 2016 Klokken: 11.00 - 11.45