NGVmedia

NGVmedia er medier og kommunikasjon sin egen publiseringskanal og har alt hatt store oppdrag utenfor skolen, som blant annet å dekke konferansen spill og koding 2015.

v/ Joachim Laberg og elever

http://ngvmedia.net

 

Bærekraftig utvikling Dybdelæring Flerfaglighet Fremtidens skole? Kompetanser
Location: Dato: 10. Mars 2016 Klokken: 13.00 - 14.00