Med beina i klasserommet. Hvordan elever og lærere på Kvinnherad vgs og Bømlo vgs bidrar til å utvikle morgendagens læremidler

Cecilie Isaksen Eftedal og Julie Bjørnstad fra NDLA ser på bruk av NDLA-nettstedene og brukskvalitet i disse.
I det arbeidet har disse to knyttet til seg 34 pilotklasser og 1700 elever (to av dem er nettskoler) fra hele landet. NDLA har pilotklasser i nesten alle publiserte fag. Lærer og elever i de enkelte klassene er med på å gi NDLA tilbakemeldinger knyttet til både brukergrensesnitt, faglige innhold og læringseffekt. Noen av klassene samarbeider direkte med de fagansvarlige/fagredaktørene, mens andre følges opp av blant annet Eftedal og Bjørnstad. De to besøker klassene to til tre ganger i året, får observere hvordan det jobbes med NDLA, samt intervjue lærere og elever. Noen klasser har vært med på brukertesting, noen tester ut spesielt innhold for NDLA og noen har vært med i et samarbeid med Kahoot og wintergames. I Hordaland har NDLA to engelskklasser og en norskklasse (Kvinnherad og Bømlo) som er flotte samarbeidspartnere i arbeidet med å forbedre NDLA.

Læringsressurser
Location: Dato: 11. Mars 2016 Klokken: 09.45 - 10.45