Ledelse for bærekraftig skoleutvikling – Erfaringer fra Nordahl Grieg vgs

Hva er drivkreftene bak utviklingen av skolen? Har skolen en “nøkkel” til bruk av IKT i skolehverdagen? Gjennom to besøk/intervjurunder med ledelsen og lærerne på skolen, den første i 2011 og den andre i 2015, har jeg studert utviklingen. I dette foredraget legger jeg frem noen interessante observasjoner om hvordan en så sammensatt skoleorganisasjon som NGVs har lykkes i sitt utviklingsarbeid.


Trond Eiliv Hauge, 

Professor emeritus ved Universitetet i Oslo

IKT & skoleledelse Skoleutvikling
Location: Shuffle Dato: 10. Mars 2016 Klokken: 14.10 - 15.10