Klimaspelet – laga for klasserommet


Firda vgs har, saman med profesjonelle spelutviklarar, utvikla eit klimaspel for klasserommet. Målet med spelet er å bidra til diskusjonar og refleksjonar rundt klima, klimaendringar og ulike løysingar. Bli med og sjå om dette er noko de kan bruke når berekraftig utvikling skal inn som tverrfagleg tema!

Hans Græsli og Øystein Frøyland, Firda vgs

www.firda.vgs.no

#e-sport #grønninovasjonogberekraftigutvikling #nyelæremiddelogkompetansar #profesjonsutvikling #spel
Location: Dato: 12. Mars 2020 Klokken: 14.30 - 15.30