Klima- og miljøfag – eit fag utan lærebok


Vi vil dele nokre erfaringar frå det å undervise i eit heilt nytt skulefag; utan lærebok, utan sterke fagtradisjonar, med veldig aktuell tematikk og med stort fokus på å bruke nærmiljøet både når det gjeld ressurspersonar, natur og næringsliv.

Hans Græsli, Firda vgs

www.firda.vgs.no

#ålæreålære #demokratiogmedborgarskap #djupnelæring #grønninovasjonogberekraftigutvikling #kjeldekritikkogfakenews #klimaogmiljø #kritisktenking #metakognisjon #utanlærebok
Location: Dato: 12. Mars 2020 Klokken: 14.30 - 15.30