IKT-verktøy som tverrfagleg læringsarena


Korleis kan ein leggje til rette for meir tverrfagleg samarbeid? Og kan kommersiell programvare  brukast som ein tverrfagleg læringsarena? Vi ser nærare på dei nye læreplanane på Helse og oppvekst, og på moglegheiter ved å bruke eit journalføringssystem som ein tverrfagleg læringsarena.

Mari Kyrkjebø og Solfrid Andersen, Dale vgs

dale.vgs.no

"tverrfagleg/fleirfagleg samarbeid #AI #helseogoppvekst #omsorgsteknologi #profesjonsutvikling
Location: Dato: 12. Mars 2020 Klokken: 16.00 - 17.00