«Hvordan kan vi undervise i fake news?»

Sesjonen vil bli ledet av representanter fra skoleprosjektet Tenk og vil bli preget av dialog og testing av ulike ressurser. Det vil også bli rom for spørsmål både under og etter foredraget.

Skoleprosjektet Tenk er en del av Faktisk.no som jobber opp mot skole, media og næringsliv. Med pedagogiske briller bringer vi medienes arbeid inn i klasserommet. Koblingen til det redaksjonelle arbeidet i Faktisk.no gir Tenk en særegen tilgang til ferske eksempler og oppdatert kunnskap på fagfeltet.

Faktisk.no er Norges fremste kompetansemiljø på kildekritikk og kritisk medieforståelse. Over tid har Faktisk bygd opp en unik kompetanse når det gjelder faktasjekk. Erfaring med å takle ulike utfordringer knyttet til sosiale medier, ikke minst oppklaring av virale nettsaker, har gitt vår organisasjon en innsikt i hvordan informasjon og desinformasjon finner veien inn i samfunnsdebatten.

Skoleprosjektet Tenk

Aktuelle lenker:
https://www.youtube.com/watch?v=tR_6dibpDfo

https://nrkbeta.no/2020/03/03/nrkbeta-avslorer-alle-store-norske-medier-har-blitt-lurt-av-russiske-troll-kontoer/?fbclid=IwAR3QstYK_QBPhm7lElxW6EyU6ZUv18eNzkcu8qlAlAH4bYbipWFTx0sM-FM

https://www.theguardian.com/books/2019/apr/01/why-smart-people-are-more-likely-to-believe-fake-news

https://www.aftenposten.no/verden/i/rLGKlR/vitenskapelig-bevist-falske-nyheter-sprer-seg-raskere-enn-de-ekte

https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/zG17Vq/naar-sannhet-ikke-lenger-er-viktig-rakner-alt-frank-rossavik

Location: Dato: 13. Mars 2020 Klokken: 08.30 - 09.30