Hapara og Google Apps for Education – vurdering, videoretting og administrasjon

I dette foredraget skal vi ta for oss hvordan vi bruker Google sine verktøy i undervisningen vår. Vi har ikke brukt It´s learning i år, men kun Google Classrom med Hapara som tilleggsprogram. Dette gir oss en tilnærmet full læringsplattform, og det spennende har vært hvordan dette arbeidet har fungert sammen med videoretting, vurdering uten karakter, i prosjekter m.m. som man ellers bruker læringsplattformer til.

Jo Bjørnar Hausnes er IKT-leder på Amalie Skram videregående skole, og underviser i Teknologi og forskningslære 1, samt informasjonsteknologi 1 og 2. Rannveig Fluge Hausnes er tidligere ekoordinator og leder i dag IKT-prosjektene på Amalie Skram sammen med Elisa Bjersand og Jo Bjørnar Hausnes. Hun underviser i norsk, historie og religion og etikk. Fagbredden i dette forsøket/prosjektet har derfor vært bredt, og vi ser på prosjektet med å bruke Google, Hapara og videoretting, som en bedring i arbeidsflyten og i vurderingsarbeidet.

Nye kompetanser Smarte verktøy Vurdering
Location: Feel Dato: 10. Mars 2016 Klokken: 14.10 - 15.10