Fagfornyelsen og tverrfaglighet på NDLA – praktiske eksempel


Hva skjer med fagfornyelsen på NDLA? Vi ser på hvordan NDLA kan være en god ressurs når en skal jobbe på tvers av fag og etter nye læreplaner til høsten.

Vibeke Klungland og Tone Hadler-Olsen
NDLA

#demokratiogmedborgarskap #folkehelseoglivsmeistring #grønninovasjonogberekraftigutvikling #nyelæremiddelogkompetansar
Location: Dato: 13. Mars 2020 Klokken: 11.15 - 12.00