Fagfornyelse og digitale læringsressurser i musikklinjefag – del 2


Interaktivt arbeid med gehørfaget. Gjennom programmet EarMaster Pro kan elevene drive egentrening, de får øyeblikkelig tilbakemelding på fremgang og leksjonene forandrer seg for hver gang. Vanskelighetsgraden øker etter hvert som elevene utvikler seg. Programmet gir melodisk, rytmisk og harmonisk gehørtrening.

 

Åsne Kvamme, Elisabeth Dalen og Tore Johannessen m/ elevar
Langhaugen vgs

#djupnelæring #eigentrening #grunnleggjandeferdigheiter #nyelæremiddelogkompetansar #profesjonsutvikling
Location: Dato: 12. Mars 2020 Klokken: 16.00 - 17.00