Elevsuperbrukere — evaluering og erfaringsdeling

Fyllingsdalen og Olsvikåsen samarbeider her om en presentasjon om elevsuperbrukere.

Skolene vil gå gjennom:

– hva en elevsuperbruker er og hvorfor det er et behov

– eksempel på kursinnhold

– hvordan ordningen organiseres på begge skoler

– tips, råd og vink om hvordan vi  løser praktiske utfordringer med ordningen

Skolene vil ha elever med. 

Elevmedvirkning Kompetanser
Location: Dato: 11. Mars 2016 Klokken: 08.30 - 09.30