E-sport som programfag


Faglærar presenterer oppstarten av e-sport ved Os gymnas og innhaldet i undervisninga sett i lys av læreplanen til toppidrett og fagfornyinga sine overordna kompetansemål. Ein elev vil og snakke om sine opplevingar av å delta i faget.

Bjarte Bjørnestad m/ elevar

Os gymnas

#åværekreativ #e-sport #folkehelseoglivsmeistring #inkluderandelæringsmiljø #spel
Location: Dato: 12. Mars 2020 Klokken: 13.15 - 14.15