Digitalisert vedlikehold, pneumatikksystemer – Workshop


Tema er å visa fram eit eksempel på tilstandsbasert vedlikehald og feilsøking med utgangspunkt i ein pneumatikkbenk som mange skuler med TIP og Automasjon bruke. Her bukar vi tilleggsutstyret TP260 til ein standard pnumatikkbenk frå Festo.

Lars Olav Prestegård og Terje Berge m/elevar

Odda vgs

Presentasjon av læringsprosjekt

#Digitalisertvedlikehold #djupnelæring #grunnleggjandeferdigheiter #nyelæremiddelogkompetansar #profesjonsutvikling #programmering
Location: Dato: 13. Mars 2020 Klokken: 08.30 - 09.30