Det er lettere å be om tilgivelse enn tillatelse. Handlingsrom i fagfornyelsen.


Erfaringsdeling om hvordan Nordahl Grieg videregående skole har jobbet med skoleutvikling og nye satsningsområder. Vi vil komme inn på arbeidsmåter og konkrete eksempler som vi har lykkes med og ikke lykkes med. 

Leif Sigurd Danielsen, rektor
Anita Jensen Ystebø, assisterende rektor
Margreta Tveisme, fagleiar

Nordahl Grieg vgs

#åværekreativ #profesjonsutvikling #skuleleiing
Location: Dato: 12. Mars 2020 Klokken: 14.30 - 15.30