Dannelse og læring gjennom produksjon

Danning gjennom produksjon som metode. Erfaringer etter første driftsår ved Hyssingen, Norges første produksjonsskole.

Baste Bruarøy tar utgangspunkt i en artikkelserie fra Produktionsskole foreningen i Danmark og supplerer med erfaringer fra Hyssingen. Tall og resultater vil bli vinklet opp mot digitale læringsmetoder og rapporteringssystem.

Bærekraftig utvikling Flerfaglighet Fremtidens skole? Kompetanser Makerspace Smarte verktøy
Location: Dato: 11. Mars 2016 Klokken: 09.45 - 10.45