Bruk av spillet Hubro Education i markedsføring og ledelse


Hvordan bruke spill i undervisningen med fokus på Hubro Education i programfaget markedsføring og ledelse.

Elisabeth Oftedal, Johan S. Moen, Marita Rosnes m/ elevar

Olsvikåsen vgs

#åværekreativ #djupnelæring #nyelæremiddelogkompetansar #spel
Location: Dato: 13. Mars 2020 Klokken: 09.45 - 10.30