Fagfornyinga og digitale læringsressursar i musikklinjefag – del 3


Auka elevinvolvering i undervisning og vurdering ved hjelp av iPad

Bruk av iPad og skylagring til kommunikasjon om lærestoff og tilbakemelding i instrumentalundervisninga. Styring av digitalt PA-ustyr ved hjelp av iPad og programvare i samspel. Digital billetthandtering i produksjonsleiing.

Knut Brunvoll og Jaran Nxumalo Lienig

#åværekreativ #elevaktivundervisning #nyelæremiddelogkompetansar
Location: Dato: 12. Mars 2020 Klokken: 16.00 - 17.00