Å skape forståelse

Hvordan oppstår forståelse og hvordan kan vi som lærere legge forholdene til rette for kunnskap og forståelse? Vi anlegger et tverrfaglig perspektiv og ser på noen av de interessante forbindelsene mellom matematikk, skaperbevegelsen og programmering. Hvordan kan vi bli bedre til å formidle våre fag og skape mer interesse og engasjement?

Dybdelæring Flerfaglighet Fremtidens skole? Makerspace Nye kompetanser
Location: Dato: Klokken: 12.45 - 13.15 02-20151104_171436_13_exp_square Roger Antonsen