Korleis engasjere elevane med betre og raskare tilbakemeldingar med bruk av EasyCorrect?


Programmet EasyCorrect/Edword gjer det mogeleg for læraren å gi betre og raskare tilbakemeldingar til elevane på skriftleg arbeid i Word og Google Docs. Eg bruker mindre tid på vurderingsarbeidet, samtidig som elevane blir aktivisert undervegs i læringsarbeidet.

Denne presentasjonen vil nytte døme frå bruk av EasyCorrect i norskfaget. I tillegg vil eg vise døme på bruk av den utvida versjonen Edword Online som gjer det mogeleg å gi meir tilpassa tilbakemeldingar.

Elfrid Utne Holmen

Slåtthaug vgs

https://www.easycorrect.com/

 

#differensiering #grunnleggjandeferdigheiter #profesjonsutvikling #vurderingforlæring
Location: Dato: 13. Mars 2020 Klokken: 09.45 - 10.30