Chromebook og Intowords i tilrettelagt klasse


I fagfornyelsen fokuseres det på at elever skal forstå sammenhengen mellom handling og valg, og hvordan de kan finne løsninger gjennom kunnskap og teknologi. Våre elever som ofte har utfordringer, har mindre opplevelse av mestring og vegrer seg derfor noen ganger for å ta i bruk teknologiske hjelpemidler.

Ved hjelp av Gsuite og IntoWords ønsker vi å gi elevene en mulighet til å oppleve mestring i tekstskaping. Chromebook har erstattet Ipad, og vi er fornøyd med dette.

Rannveig Fluge Hausnes og Elisa Bjersand

Amalie Skram vgs

https://www.mv-nordic.com/no/inspirasjon/intowords-pa-tvers-av-plattform/

#ålæreålære #grunnleggjandeferdigheiter #inkluderandelæringsmiljø #tilrettelagtopplæring
Location: Dato: 12. Mars 2020 Klokken: 16.00 - 17.00