Nye verktøy og fagfornyinga 2


VR og dataspel i undervisinga – ei praktisk tilnærming

 

VR og dataspel kan vere pedagogiske verktøy som gir unike og særeigne kvalitetar for å skape læring og forståing. Me vil i innlegget vårt ha ei praktisk tilnærming, der me presenterer ei mengd program for ulike studieretningar og gir våre tips og tilbakemeldingar.

Jarle Haktorson, Dag Sigurd Gregersen og Heidi Vimme

Kvinnherad vgs

https://www.laringihordaland.no/kvv/laeringsbasertspeling

#AR/VR-teknologi #åværekreativ #djupnelæring #nyelæremiddelogkompetansar #spel
Location: Dato: 12. Mars 2020 Klokken: 14.30 - 15.30