Fagfornyelse og digitale læringsressurser i musikklinjefag – del 1


Sesjonen tar utgangspunkt i fagfornyelsen, med eksempler på realisering belyst gjennom utviklingsprosjekter ved Langhaugen vgs og Voss gymnas. Begge prosjektene inkluderer digitale læringsressurser, med en målsetting om å styrke elevenes kompetanser. Langhaugen vgs har i sitt prosjekt en satsing på EarMaster 7, mens Voss gymnas tar utgangspunkt i iPad.

Elisabeth Dalen
Firda vgs

#åværekreativ #djupnelæring #grunnleggjandeferdigheiter #musikklinjefag #nyelæremiddelogkompetansar #profesjonsutvikling
Location: Dato: 12. Mars 2020 Klokken: 16.00 - 17.00