Grønn innovasjon – et utdanningsløp for fremtiden


Ved Nordahl Griegs grønne innovasjonslinje jobber økonomielever og realfagselever tett sammen for å finne de grønne løsningene for fremtiden. Sentrale stikkord for dette utdanningsløpet: Tverrfaglighet – prosjektbasert – fremtiden – innovasjon.

Lærere: Arve Aksnes, Bjørn-Sverre Juliussen
Elever: Mats Hodneland, Sara Bryner Foldnes, Mathilde Schutz Pettersen, Frithjof Haugland Tangen

Nordahl Grieg vgs

https://ubygdekraftverk.wordpress.com/

"tverrfagleg/fleirfagleg samarbeid #åværekreativ #demokratiogmedborgarskap #djupnelæring #grønninovasjonogberekraftigutvikling #makerspace
Location: Dato: 12. Mars 2020 Klokken: 16.00 - 17.00