Parallellsesjon 5

Kl. 09:45 – 10:30 Fredag 13. mars

 

1 Kildebevisshet og kritisk medieforståelse – demokrati og ytringsfrihet i praksis»

Skoleprosjektet Tenk

 

2

 

UT! – Teknologi og tverrfagleg læring i friluftslivet

Roald Torkildsen, Nordahl Grieg vgs
Kaspar Øines Skjulhaug, Den Norske Turistforening

 

3 Omsorgsteknologi i undervisning – morgendagens klasserom

Agnethe Thorgrimsen-Stensvold
Fyllingsdalen vgs

 

4 Tilrettelagt opplæring og nye arbeidsmåtar – Automatisering i arbeidslivet

Rune Mikal Birkeland og elever
Stend vgs

 

5 Korleis engasjere elevane – betre og raskare tilbakemeldingar med bruk av EasyCorrect?

Elfrid Utne Holmen
Slåtthaug vgs

Møterom i Google Meet (test)

 

6 Escape room – Løys gåtene saman

Løys gåtene saman, knekk åpningskoden og bryt dykk ut!
AppsEvents (Google partner)

 

7 Bruk av spelet Hubro Education i marknadsføring, entrepeneurskap og leiing

Elisabeth Oftedal, Johan S. Moen, Marita Rosnes m/ elevar
Olsvikåsen vgs

 

Parallelløkt 1 Parallelløkt 2 Parallelløkt 3 Parallelløkt 4 Parallelløkt 5 Parallelløkt 6