Parallellsesjon 4

Kl. 08:30 – 09:30 Fredag 13. mars

 

1  «Hvordan kan vi undervise i fake news?»

Skoleprosjektet Tenk

 

 2

 

Prosjektbasert læring gjennom teknologi – Døme frå velferdsprosjekt og utvikling av flysimulator

Reidun Kristiansen, Anne Grethe Andersen og Victor Urnes m/elevar
Mo og Øyrane vgs

 

3 «DiggiLab – et digitalt skaperverksted for fremtidens kompetanse»

Ole Andre Lindgren, Robert Stensønes og Aina Bekken
Slåtthaug vgs

 

4 Digitalisert vedlikehald, pneumatikksystem

Lars Olav Prestegård og Terje Berge m/elevar
Odda vgs

 

5 Visma InSchool – ein digital revolusjon

Inger Marie Kopperud
Visma

 

6 Escape room – Løys gåtene saman

Løys gåtene saman, knekk åpningskoden og bryt dykk ut!
AppsEvents (Google partner)

 

7 Tverrfagleg prosjekt – Aktivitetsnivå og fysisk helse

Anne Libnau m/ lærere og elever
Nordahl Grieg vgs

 

Parallelløkt 1 Parallelløkt 2 Parallelløkt 3 Parallelløkt 4 Parallelløkt 5 Parallelløkt 6