Parallellsesjon 3

Kl. 16:00 – 17:00 Torsdag 12. mars

 

1 Grøn inovasjon og berekraftig utvikling 2

Grønn innovasjon – et utdanningsløp for fremtiden
Elevar og lærare, Nordahl Grieg vgs

 

2 Fagfornyinga og digitale læringsressursar i musikklinjefag

Del 1: Elisabeth Dalen, Firda vgs

Del 3: Knut Brunvoll og Jaran Nxumalo Lienig, Voss gymnas

 

3 Tverrfaglege emneknaggar og fagretta teknologi
– IKT-verktøy som tverrfagleg læringsarena

Mari Kyrkjebø og Solfrid Andersen, Dale vgs

 

4

 

Nye verktøy og fagfornyinga 3

Del 1: 3D-printing i kunst, design og arkitektur
Anne Jordalen og Heine Bringe m/ elevar, Olsvikåsen vgs

Del 2: 360-video for Virtual Reality: Fra konsument til innhaldsprodusent.
Bjørn Inge Nøkling, Arna vgs

 

5

 

Google Chromebook og G Suite – ein lettare kvardag

Del 1: Chromebook og Intowords i tilrettelagt klasse
Rannveig Fluge Hausnes og Elisa Bjersand, Amalie Skram vgs


Del 2: Google sites og Google disk – ein lettare kvardag
Rannveig Fluge Hausnes, Amalie Skram vgs

 

6

 

Escape room – Løys gåtene saman

Løys gåtene saman, knekk åpningskoden og bryt dykk ut!
AppsEvents (Google partner)

Parallelløkt 1 Parallelløkt 2 Parallelløkt 3 Parallelløkt 4 Parallelløkt 5 Parallelløkt 6