Praktisk informasjon

STED

Scandic Flesland Airport

For informasjon om beliggenhet, transport og parkering klikk her

For nærmere veibeskrivelse klikk her

 

PRISER

Tilsatte i Vestland Fylkeskommune utenfor Bergen og omegn
Med overnatting  kr. 2 500,-
Prisen inkluderer overnatting 1 natt m/frokost, lunsj og servering i pauser begge dager
Uten overnatting  kr. 2 500,-
Prisen inkluderer lunsj og servering i pauser begge dager
Tillegg for middag torsdag 12.03  kr. 450,-
Tilsatte i Vestland Fylkeskommune innenfor Bergen og omegn
Med overnatting kr. 3 700,-
Prisen inkluderer overnatting 1 natt m/frokost, lunsj og servering i pauser begge dager
Uten overnatting kr. 2 500,-
Prisen inkluderer lunsj og servering i pauser begge dager
Tillegg for middag torsdag 12.03 kr.    660,-
Eksterne samarbeidspartnere
Med overnatting kr. 4 180,-
Prisen inkluderer overnatting 1 natt m/frokost, lunsj og servering i pauser begge dager
Uten overnatting kr. 3 000,-
Prisen inkluderer lunsj og servering i pauser begge dager
Tillegg for middag eksterne torsdag 12.03 kr.    660,-
Studenter
Deltagelse 1 dag inkl. lunsj kr. 1 000,-
Deltagelse 2 dager inkl. lunsj kr. 1 500,-
Overnatting en natt i enkeltrom inkl. frokost kr. 1 330,-
Middag torsdag 12.03 kr.   660,-
Utstillere/ Stand
Standleie 4 m2 inkl. deltakelse 1 pers. dagpakke to dager kr. 5 000,-
Overnattig en natt i enkeltrom inkl. frokost kr. 1 330,-
Middag torsdag 12.03. kr.    660,-
Ekstra utstillerrepresentant
Deltagelse 1 dag inkl. lunsj kr. 1 086,-
Deltagelse 2 dager inkl. lunsj kr. 1 716,-
Overnatting en natt i enkeltrom inkl. frokost kr. 1 330,-
Middag torsdag 12.03. kr.    660,-