Parallellsesjon 5

Kl. 09:40 – 10:40 Fredag 11. mars

 

1

 

Makerspaces   

VilVite  [mer info]
Bergen Offentlige Bibliotek  [mer info]
Nordahl Grieg vgs

Repeat

 

Skape, leke, lære
2 Mobile enheter, video, samarbeid og lagring i GAFE (Google Apps for Education)

Geir Sigurd Handegård, ePedagog
Arve Jordalen, IKT-konsulent Nordheimsund vgs

«Workshop»

 Mer info

Music

 

Mobile enheter, video, deling, lagring
3 Dataspill i realfag – hvordan bruke Portal 2 til å gjennomføre forsøk i fysikkfaget

Jørgen Kristoffersen og Arve Aksnes m/ elever, Nordahl Grieg vgs

«Workshop»

 Mer info

Shuffle

 

Spill og læring, simulering, problemløsing, elevmedvirkning
4 MDM (Mobile Device Manager) i skolen – Administrasjon av mobile enheter 

1) Presentasjon av prosjekt og erfaringer i HFK [Mer info]
Heine Hanevik og Kim Fredriksen, IKT-konsulenter i HFK

2) MDM-løsninger og iOS9.3
Torgeir Bergsvik, system ingeniør – Apple Norge

The

 

Nettbrett, iPad, administrasjon, app-distribusjon
5 Med beina i klasserommet. Hvordan elever og lærere på Kvinnherad vgs og Bømlo vgs bidrar til å utvikle morgendagens læremidler

Cecilie Isaksen Eftedal og Julie Bjørnstad, NDLA

Mer info

Feel

 

Norsk, internasjonal engelsk, engelskspråklig litteratur, utprøving, elevmedvirkning
6 Nettundervisning i HFK – foreløpig modell og erfaringer fra undervisningen

Nettlærere og rådgivere v/ Opplæringsavdelinga

Eksempel fra Kinesisk 1 og 2
Eksempel fra Matematikk X

Play

 

Fagtilbud, læring over nett, elevaktivitet, formativ vurdering, tilpasset opplæring
7 Dannelse og læring gjennom produksjon

Baste Bruarøy, Hyssing produskjonsskole

Mer info

Forward

 

Kompetanser, arbeidsfellesskap, mestring, motivasjon, dropouts
8 Bruk av nettbrett i spesialundervisning – erfaringer og eksempler i fra hverdagslivstrening

Lærere og miljøarbeidere i HFK

Eksempel fra Bergen Tekniske Fagskole
Eksempel fra Åsane vgs

Rewind

 

Spesialpedagogikk, grupper med redusert antall, prosjekterfaringer, nyttige verktøy/apps
Parallelløkt 1 Parallelløkt 2 Parallelløkt 3 Parallelløkt 4 Parallelløkt 5 Parallelløkt 6