Parallellsesjon 4

Kl. 08:30 – 09:30 Fredag 11. mars

 

1

 

Skaperbevegelsen møter skolen

Roger Antonsen, Førsteamanuensis UiO

Mer info

Repeat

 

The Maker Movement, nye verktøy
2 Digital dømmekraft – hvordan gjøre elevene til ansvarlige og trygge nettbrukere?

Karoline Tømte, Senter for IKT i Utdanningen  [mer info]
Tone Hadler Olsen og Mona Stigen Heggeland, Os vgs  [mer info]

Play

 

Personvern, nettvett, kildekritikk, mobbing, læringsmiljø
3 «Nytt og nyttig i itslearning»
Med fokus på planlegger og kalender – for skoleledere og lærere

Christian Johnsen og Tove Holter, ePedagoger i HFK

Mer info

Music

 

Itslearning, avansert bruk, nyttige funksjoner
4 Spill og læring – dataspill som analyseobjekt og inspirasjon for skriving og muntlig samtale i norsk og språkfag

Tobias Staaby og Aleksander Husøy, Nordahl Grieg vgs

«Workshop»

Mer info

Shuffle

 

Spill og læring, problemløsning, elevmedvirkning, samtale/dialog
5 Elevsuperbrukere — evaluering og erfaringsdeling

Lærere og IKT-konsulenter i HFK

Stop

 

Verktøykompetanse, Elevsuperbruker
6 Generell bruk av iPad i læringsarbeidet – nyttige apper

ePedagogene i HFK

«Workshop»

Mer info

Feel

 

iMovie, Bilder, BookCreator, Digitale/ interaktive bøker mm.
7 Omvendt undervisning og bruk av video i realfag

Frank Helle, Bergen Katedralskole  [mer info]
Terje Støve og Grethe Dagestad, Voss gymnas

Forward

 

Omvendt undervisning, tilpasset opplæring, vurdering, video
8 Data, Analyse, Læring – SLATE (The Science of Learning and Technology)

Barbara Wasson og Astrid Tolo, Centre for the Science of Learning & Technology, UiB og Cecilie Hansen, Uni Research Helse

Mer info

AVLYST!

Læringsanalyse, Adaptive learning, Big data
Parallelløkt 1 Parallelløkt 2 Parallelløkt 3 Parallelløkt 4 Parallelløkt 5 Parallelløkt 6