NÅR 12.-13. mars 2020
KOR Bergen, Norway Scandic Hotell, Flesland

Velkommen til Dei gode døma 2020

Fornying av fag og kompetansar kjem til å vere i fokus, med mellom anna felles førelesingar på kvifor fagfornyinga kjem med full kraft no til hausten. Vi får eit internasjonalt perspektiv på korleis endringar i samfunnet har konsekvensar for skulen i framtida, og oppfølging i høve til kva nasjonale konsekvensar denne utviklinga har.

Hovudforedrag

Parallelle sesjonar

Dei parallelle sesjonane består i hovudsak av skulane i Vestland sine døme på korleis «nye» kompetansar kan takast i bruk i læringsarbeidet, slik at elevane og lærlingane får med seg naudsynt kompetanse og ferdigheiter på vegen vidare.

Stikkord for bidraga i dei parallelle sesjonane:

* nye læremiddel og kompetansar * omsorgsteknologi * e-sport * Escape-room * Makerspace * AR/VR-teknologi * spill * AI og robotisering * programmering * folkehelse og livsmeistring * demokrati og medborgarskap * grøn innovasjon og berekraftig utvikling * kjeldekritikk og fakenews * skuleleiing * profesjonsutvikling


Gå til påmelding