Dei gode døma 2020!

NÅR 12.-13. mars 2020
HVOR Bergen, Norway Scandic Hotell, Flesland

Fylkesdirektør for opplæring og kompetanse ønskjer lærarar og skuleleiarar i Vestland fylkeskommune velkommen til Dei gode døma 2020

Fornying av fag og kompetanser kjem til å vere i fokus, med mellom anna felles førelesingar på kvifor denne reforma kjem med full kraft no til hausten. Vi får eit internasjonalt perspektiv på korleis endring i samfunnet har konsekvensar for framtida sin skule, og oppfølging i høve til kva nasjonale konsekvensar denne utviklinga har.

Hovudforedrag

Parallelle sesjonar

Dei parallelle sesjonane består i hovudsak av skulane i Vestland sine døma på korleis «nye» kompetansar kan takast i bruk i læringsarbeidet, slik at elevane og lærlingane får med seg naudsynt kompetanse og ferdigheiter på vegen vidare.

Stikkord for bidraga i dei parallelle sesjonane:

#nyelæremiddelogkompetansar #omsorgsteknologi #e-sport #Escape-room #Makerspace #AR/VR-teknologi#spill #AI #robotisering #programmering #folkehelseoglivsmeistring #demokratiogmedborgarskap #grøninnovasjonogberekraftigutvikling #kjeldekritikkogfakenews #skuleleiing #profesjonsutvikling m.m.

Fullt program og påmelding kjem her på våre websider deigodedoma.no i januar

Set av datoane!


#dgd20